Prowadzisz firmę? Szukasz wykonawcy? Idealny portal dla ciebie!
Ad

Pozwolenie czy zgłoszenie – Prawo Budowlane po nowelizacji

Pomimo tego, że jesteśmy właścicielami nieruchomości i działki, na której ona stoi, nie zawsze planując nową inwestycję możemy zrobić ją bez pozwolenia bądź zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w danym mieście.

Jeszcze nie tak dawno gospodarstwo domowe określane było jako dom, a teraz zalicza się do niego wiele przydomowych atrakcji np. korty tenisowe, baseny, oczka wodne, altany czy też bardzo modne obecnie ogrody zimowe.

Fot. Pixabay

Na podstawie art.29 ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga m.in.:

  • budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki;
  • budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki;
  • budowa wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki;
  • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50m2;
  • budowa obiektów małej architektury;
  • budowa ogrodzeń.

Pozwolenia na budowę nie wymagają również roboty budowlane polegające m.in. na:

  • remoncie obiektów budowlanych;
  • docieplaniu budynków o wysokości do25m;
  • montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kw oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Fot. Pixabay

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku rozpoczęcia prac przed upłynięciem powyższego terminu, budowa może zostać uznana za samowolną. Następstwem tego może być wstrzymanie budowy, bądź nakaz rozebrania wykonanego dotąd obiektu.

Udostępnij: