Prowadzisz firmę? Szukasz wykonawcy? Idealny portal dla ciebie!
Ad

Czy można sprzedać mieszkanie z zaciągniętą hipoteką?

Gdy nieruchomość została kupiona na kredyt i chcemy ją sprzedać jeszcze przed całkowitą spłatą zobowiązania, nie jest konieczne wcześniejsze spłacenia jej w całości ze środków własnych.

Dla wielu z nas kredyt jest jedynym sposobem na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Po pewnym czasie jednak część kredytobiorców z wielu przyczyn chce sprzedać lokal przed spłatą całego zobowiązania. W praktyce jest to możliwe i niekoniecznie musimy uzbierać pełną kwotę kredytu do spłaty. Działanie jednak w tym kierunku należy rozpocząć od formalności w banku, do których należy skompletowanie potrzebnych dokumentów. Pierwszym z nich jest zaświadczenie o wysokości i stanie zadłużenia wraz z odsetkami. Taki dokument jasno wskaże, jaka kwota pozwoli na spłatę pożyczki oraz wykreślenie hipoteki z księgi.

Zobowiązanie można uregulować ze środków własnych, jak również otrzymanych od kupującego ze sprzedaży nieruchomości. Czasami taka forma spłaty nie zawsze jest korzystna. Zanim dojdzie do transakcji, należy sprawdzić, czy bank nie naliczy prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty naszego zadłużenia. W niektórych przypadkach może wynieść ona nawet 5% kwoty do spłaty co powoduje, że sprzedaż staje się nieopłacalna. Nie zawsze jednak tak jest. W wielu umowach określa się czas, po którym można spłacić kredyt bez ponoszenia dodatkowych kosztów, może to być np. 3 a nawet 10 lat. Jeśli prowizja nie zostanie naliczona, można bez problemu dokonać transakcji. Wówczas kupujący przelewa kwotę na poczet banku, który wykreśla hipotekę z księgi wieczystej, a nadwyżkę zwraca sprzedającemu.

Bardziej skomplikowany staje się fakt, kiedy kupujący również chce zaciągnąć kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji obie instytucje finansowe muszą się porozumieć. Najpierw dokonywana jest spłata zadłużenia z kredytu kupującego, a następnie wykreślenie starego banku i wpisanie nowego do księgi wieczystej. W przypadku kiedy pojawi się nadwyżka zostaje wpłacona na konto sprzedającego.

Udostępnij: